PC PAL - Tillväxtkurvor för nedladdning

Här kan du ladda ner pdf:er med svenska tillväxtkurvor för flickor respektive pojkar.

Dessa motsvarar de kurvor som finns i PC PAL's komponent för tillväxtkurvor som används i de flesta svenska journalsystem och i PC PAL's eget journal-system för tillväxt – Tillväxtjournalen. Notera att alla journalsystem inte ligger i fas, även om det är vår ambition. Implementeringen av nya kurvor i journal-systemen är beroende av systemens individuella tidplaner för uppgradering.

Om du behöver original för att trycka eller kopiera upp tillväxtkurvor så hör av dig till oss för att få tryckoriginal. Dessa PDF:er är tänkta för visning på skärm och vid utskrift så blir inte alltid kvaliteten helt tillfredsställande.

Information om hur man tolkar tillväxtkurvor finner du tex på Rikshandboken för BHV:
www.rikshandboken-bhv.se

Kurvornas versionsinformation:
Tillväxtjournalen: version 2.0
Komponenten för svenska tillväxtkurvor: version 3.0

Mer info
Har då frågor om dessa tillväxtkurvor eller våra produkter hör gärna av dig till: info@pcpal.eu